BODYPLETYZMOGRAFIA

CELOTELOVÁ PLETYZMOGRAFIA

ŠPECIALIZOVANÉ VYŠETRENIE PĽÚCNÝCH FUNKCIÍ

- zrýchlená diferenciálna diagnostika všetkých pľúcnych a mnohých mimopľúcnych  

(predovšetkým kardiologických, systémových ) ochorení spojených s dýchaviciou

- indikovaná hlavne v prípadoch preukázanej zníženej FVC

- vyšetrenie celkovej pľúcnej kapacity, reziduálneho objemu, prietokových odporov

v dýchcích cestách

- vyšetrenie dovoľuje meranie vnútropľúcneho objemu plynu a meranie odporu

v dýchacích cestách

- dovoľuje odlíšenie obstrukčných a restričných pľúcnych chorôb, stanovenie

stupňa hyperinflácie

 

PRÍNOS VYŠETRENIA

- presné určenie ventilačnej poruchy a jej stupňa

- hodnotenie pľúcnej hyperiflácie

- bronchodilatačné testy so zhodnotením reverzibility obštrukcie

 

   BODYPLETYZMOGRAFIU vykonáva MUDr. Kapišinská A.      pneumológ a ftizeológ

                                                         t.č.: 051/70 03 022

                                                        Kováčska 15, Prešov - suterén MUČO

SPIROMETRICKÉ VYŠETRENIE
NIOX – Najnovšia diagnostika alergickej astmy
Inhalačná liečba
LAKTOFAN - intolerancia laktózy