Späť

 

 

Krvný obraz (Krv EDTA)
WBC Počet leukocytov
RBC Počet erytrocytov
HGB Hemoglobin
HCT Hematokrit
MCV Stredný objem erytrocytov
MCH Stredná koncentrácia hemoglobinu v erytrocytoch
MCHC Priemerná koncentrácia hemoglobínu v erytrocytoch
RDW Distribučná krivka erytrocytov
MPV Priemerná veľkosť trombocytu
PCT Hematokrit trombocytov
PDW Distribučná krivka trombocytov
PLT Počet trombocytov
Diferenciálny leukogram (Krv EDTA)
Hemokoagulácia (Plazma)
Imunohematológia (Sérum)