Ambulancie


Ambulancia klinickej imuno-alergo pre dospelých

MUDr. Kováčová Zuzana

MUDr. Kužma Tomáš, MBA

sestra: dipl.s. Ľubomíra Durkáčová sestra: Bc. Denisa Chlebáková
t.č.: 051/777 52 50 t.č.: 051/777 52 17 
email: zkalergoinfo@gmail.com adla.tomaskuzma@gmail.com

MUDr. Kovács Peter

MUDr. Smiešková Alena

sestra: Bc. Zuzana Ivanková sestra: Tatiana Baková
t.č.: 051/777 52 31 t.č.: 051/777 52 05
kovacs.adla@gmail.com email: smieskova.adla@gmail.com

MUDr. Eštoková Tatiana

sestra: Mária Smreková
t.č.: 051/777 52 09
email: estokova.adla@gmail.com
Ambulancia klinickej imuno-alergo pre deti a dorast

MUDr. Mlčochová Daniela

sestra: Gabriela Valkárová
t.č.: 051/777 52 13
email: mlcochova.adla@gmail.com
Pľúcna ambulancia

MUDr. Kapišinská Anna

sestra: Martonová Mária
t.č.: 051/77 03 022
email: mudr.kapisinskaanna@centrum.sk