Rýchlotest COVID-19 IgG/IgM


Kde: Laboratórium AdLa s.r.o. Kováčska 15, 080 01 Prešov (budova MUČO)
Cena: 27€
Výsledok máte už za dvadsať minút.

Viac o teste:
Rýchlotest COVID-19 IgG/IgM je nešpecifickou imunoanalytickou metódou na báze laterálneho prietoku na simultánnu detekciu a diferenciáciu protilátok triedy IgG a IgM proti vírusu SARS – CoV-2 v ľudskej krvi. Je určený na profesionálne použitie ako skríningový test a ako pomôcka pri diagnostike infekcie spôsobujúce ochorenie COVID-19. Akákoľvek pozitívna vzorka s rýchlym testom COVID-19 IgG/IgM sa musí potvrdiť špecifickou PCR metódou.

Princíp
Prípravok na rýchlotest COVID-19 IgG/IgM je kvalitatívny membránový imunotest na detekciu protilátok proti SARS – CoV-2 v krvi. Tento test pozostáva z dvoch zložiek, zložky anti-IgG a zložky anti-IgM. Tieto zložky sú nanesené na prúžok v testovacej oblasti. Počas testovania vzorka reaguje s časticami obalenými antigénom SARS – CoV-2 v testovacom prúžku. Zmes potom migruje vzostupne na membráne, chromatograficky proti smeru gravitácie (tzv. kapilárnym vzlínaním) a reaguje s anti-IgG alebo anti-IgM v oblasti testovacej línie. Z dôvodu procedurálnej kontroly sa vždy v oblasti kontrolnej línie objaví farebná čiarka, čo naznačuje, že bol pridaný správny objem vzorky a došlo k vzlínaniu v membráne.

Odber vzoriek a manipulácia
1. Umyte si ruky v teplej vode, zmäkčí to pokožku a podporí krvný obeh, čo následne uľahčí odber.
2. Vyberte si prst alebo palec, z ktorého chcete odobrať krv.
3. Príslušný palec utrie sestrička pred odberom sterilným tampónom s dezinfekčným roztokom a pomocou lancety odoberie kvapku krvi.
4. Tá sa následne umiestni do testovacieho políčka príslušného testu COVID – 19.

V prípade záujmu navštívte naše odberové miesto: AdLa s.r.o., Kováčska 15, 080 01 Prešov
Objednávky na tel.čísle: 0800 500 418 (v čase od 08:00 do 18:00),
email:covid@adla.sk


Laboratórium AdLa s.r.o. má dostatok voľných kapacít na vyšetrenie protilátok aj pre potreby firem a iných záujemcov. Ak chcete nechať vyšetriť seba a svojich kolegov, neváhajte nás kontaktovať na tel. čísle: 0800 500 418 (v čase od 08:00 do 15:00)