MUDr. Alena Smiešková

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie pre dospelých.

Klinická prax:
od 1994 – Interné oddelenie II FNsP Prešov
apríl 1997 – Špecializačná skúška v odbore vnútorné lekárstvo prvého stupňa
od 1999 – Oddelenie klinickej imunológie a alergológie FNsP Prešov
XII/ 2002 – Špecializačná skúška v odbore lekárska imunológia a alergológia
od r.2008 – Ambulancia klinickej imunológie a alergológie , AdLa s.r.o Prešov
lekárska prax 23 rokov
  • Adresa:
    Vajanského 1, 080 01 Prešov
  • Kontakt:
    telefon: 051/777 52 05
    Sestra: Tatiana Baková – bakova@adla.sk
    Email: smieskova.adla@gmail.com

Ordinačné hodiny:

Pondelok: 07:00 – 14:30
Utorok: 07:00 – 14:00
Streda: 07:00 – 14:30
Štvrtok: 11:00 – 18:00
Piatok: 07:00 – 13:00