Kontakty


Sídlo spoločnosti:
Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie, s.r.o.
Vajanského 1
080 01 Prešov
IČO: 31718710
DIČ: 2020556890
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 2713/P.
Sekretariát riaditeľstva
Jozefa Hrušková
tel:   +421 51 7712308
sekretariat@adla.sk

Hlavný ekonóm spoločnosti
Ing. Magdaléna Kijovská
tel:  +421 51 7775206
ekonom@adla.sk
Personálne oddelenie
Mgr. Žaneta  Milasová
tel:  +421 51 7712308
personalne@adla.sk


V prípade podozrenia, že sme porušili právne predpisy na ochranu osobných údajov, môžeš podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (www.dataprotection.gov.sk).