AdLa s.r.o.

Najkomplexnejšie zdravotnícke zariadenie pre klinickú imunológiu a alergológiu
Diagnostika intolerancie laktózy a alergie na bielkovinu kravského mlieka
Funkčné vyšetrenie pľúc
Funkčné-mobileportraitmargin="0|*|0|*|10|*|0|*|px+" data-desktopportraitheight="0" data-desktopportraitmaxwidth="0" data-cssselfalign="inherit" data-desktopportraitselfalign="inherit" data-type="laype="1" data-it" data-deata-desktopportrait="1" data-desktoplandscape="1" data-tabletportrait="1" data-tabletlandscape="1" data-mobileportrait="1" data-mobilelandscape="1" data-adaptivefont="0" data-desktopportraitfontsize="100" data-plugin="rendered">