Manažment


Štatutárny orgán

Riaditeľ spoločnosti

RNDr. Anikó Kužmová

Ing. arch. Jozef Kužma

RNDr. Anikó Kužmová

Odborný manažment ambulantnej starostlivosti

MUDr. Tomáš Kužma Vedúci lekár špecializovanej ambulantnej starostlivosti
Odborný lekár pre klinickú imunológiu a alergológiu
Bc. Denisa Chlebáková Hlavná sestra
MUDr. Zuzana Kováčová Odborný lekár pre klinickú imunológiu a alergológiu
Odborný garant školiaceho pracoviska SZU Bratislava
MUDr. Alena Smiešková Odborný lekár pre klinickú imunológiu a alergológiu
MUDr. Tatiana Eštóková Odborný lekár pre klinickú imunológiu a alergológiu
MUDr. Daniela Mlčochová Odborný lekár pre klinickú imunológiu a alergológiudeti
MUDr. Peter Kovács Lekár v predatestačnej príprave pre klinickú imunológiu a alergológiu
MUDr. Anna Kapišinská Odborný lekár – pneumológia a ftizeológia

Odborný manažment laboratórnej diagnostiky

Ing. Beata Hvozdovičová Generálna manažérka laboratórnej diagnostiky
Ing. Lýdia Fejerčáková Odborný garant – klinická biochémia
MUDr. Nadežda Gerenčerová Odborný garant – klinická hematológia
MUDr. Emília Gerlašinská Odborný garant – klinická mikrobiológia
RNDr. Petra Tóthová PhD.
Odborný pracovník – molekulárno-biologické metódy
Zdena Gajdošová Vrchná laborantka
František Varga IT manažér