Ide o ochorenie spôsobené Parvovírusom B19. Postihuje predovšetkým deti vo veku 5 – 15 rokov a objavuje sa obvykle v období od konca zimy do začiatku leta.

Parvovírus B19 je neobalený DNA vírus, ktorého génom je tvorený lineárnou jednovláknovou DNA. Množí sa v kmeňových bunkách erytrocytárnej rady kostnej drene (predovšetkým v pronormoblastoch a normoblastoch). Genóm vírusu kóduje tri štruktúrne proteíny VP1, VP2 a VP3 a jeden neštruktúrny proteín NS1. Najdôležitejší štruktúrny proteín VP2 tvorí až 90% parvovírusového kapsidu. VP1 sa nachádza na vonkajšku viriónu, a preto je prístupný väzbe protilátok. Neštruktúrny proteín NS1 plní úlohu pri interakcii medzi vírusom a hostiteľskou bunkou, v mieste špecifickej väzby DNA, čím sa môže vysvetliť cytotoxicita vírusu.

Piata choroba sa začína mierne zvýšenou teplotou, bolesťami hlavy, upchatým nosom a miernym priehľadným výtokom z nosa. Príznaky pripomínajú chrípku. Avšak veľmi rýchlo prejdú a zdá sa, že choroba je preč. O niekoľko dní sa však objaví vyrážka na tvári – tzv. „motýlik“ (u dospelých chýba). Neskôr sa vyrážka a mierne červené škvrny rozšíria na trup, paže a nohy.

Erythema

Inkubačná doba je cca 10 – 21 dní. Dieťa infikované s parvovírusovou infekciou je najviac infekčné ešte v čase skôr ako sa objaví vyrážka. Nákaza sa šíri z človeka na človeka. Pravdepodobnosť nákazy pri stretnutí s chorým človekom alebo nosičom je 50-60 %. Po prekonaní choroby zostáva dlhodobá imunita voči ochoreniu.

Prenos:

  • Kvapôčková cesta (kýchanie, rozprávanie, slinami)
  • Kontaktná cesta (používanie spoločnej šálky, uteráka)
  • Transfúziou krvi
  • Prechodom cez placentu z matky na plod

Diagnostika:

  1. Diagnóza sa stanoví na základe príznakov (kožné zmeny).
  2. Potvrdiť sa môže odberom krvi a stanovením protilátok proti Parvovírusu B19.

Stanovujú sa protilátky triedy IgG a IgM proti proteínom VP1, VP1 a NS1. Využívajú sa metódy ELISA, RIA, westernblotový test.

  1. Priama diagnostika – stanovením prítomnosti DNA vírusu pomocou metódy PCR (Polymerase chain reaction).

Liečba je ako pri bežnom vírusovom ochorení. Ochorenie väčšinou doznie bez následkov. U tehotných žien môže spôsobiť poškodenie plodu-tzv. hydrops plodu.

Aj naše laboratórium ponúka diagnostiku protilátok v krvi proti Parvovírusu B19 pomocou metódy ELISA.