Web lims Laboratórium Prešov

Web lims Laboratórium Rožňava

Pre pacientov

Pre odborníkov

Ambulancie

Lab. Diagnostika

Vitajte

AdLa s.r.o. je moderné privátne zdravotnícke zariadenie poskytujúce komplexnú laboratórnu diagnostiku v odboroch: klinická imunológia a alergológia, klinická biochémia, klinická hematológia, klinická mikrobiológia. AdLa s.r.o. je poskytovateľ aj odbornej ambulantnej starostlivosti v medicínskom odbore: klinická imunológia a alergológia s denným stacionárom a funkčnou diagnostikou, pneumológia a ftizeológia. AdLa s.r.o. je školiacím pracoviskom Univerzity Komenského v Bratislave a Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine  pre lekárov v odbore klinická imunológia a alergológia.

čítať ďalej

 
vajanskeho
  • Imunoalergologické ambulancie pre dospelých
  • Imunoalergologické ambulancie pre detí a dorast
Vajanského 1, 080 01 Prešov

 
holleho
Laboratória:
  • Klinickej biochémie, imunochémie a hematológie
  • Klinickej imunológie a alergológie
  • Klinickej mikrobiológie
Hollého 14, 080 01 Prešov

+421 51 7707418