Vitajte v AdLa s.r.o.

Najkomplexnejšom zdravotníckom zariadení pre klinickú imunológiu a alergológiu.

Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie s.r.o. je moderné privátne zdravotnícke zariadenie s 22-ročnou tradíciou poskytujúce komplexnú laboratórnu diagnostiku v odboroch: klinická imunológia a alergológia, klinická biochémia, klinická hematológia, klinická mikrobiológia. Okrem laboratórnej diagnostiky poskytujeme aj odbornú ambulantnú starostlivosť v medicínskych odboroch: klinická imunológia a alergológia s denným stacionárom a funkčnou diagnostikou, pneumológia a ftizeológia. AdLa s.r.o. je školiacím pracoviskom Univerzity Komenského v Bratislave a Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine  pre lekárov v odbore klinická imunológia a alergológia. Poskytujeme:
  • odberový materiál
  • zvoz biologického materiálu
  • laboratórne výsledky doručujeme v papierovej i v elektronickej forme
  • výsledky môžete konzultovať so špecialistami jednotlivých odbor
  • pravidelne organizujeme odborné semináre

Naši Odborní lekári

Dnes ordinujeme:

Kontakt

Aktuality

Svetové dni venované problematike zdravia

17. november

Svetový deň chronickej choroby pľúc

14. november

Svetový deň diabetu

15. október

Svetový deň umývania rúk

12. október

Svetový deň artritídy

21. september

Svetový deň Alzheimerovej choroby

8. september

Svetový deň prvej pomoci

8. júl

Svetový deň alergie

19. máj

Svetový deň hepatitídy

17. máj

Svetový deň hypertenzia

10. máj

Svetový deň pohybu

8. máj

Svetový deň SČK

5. máj

Svetový deň hygieny rúk

1. máj

Svetový deň astmy

27. január

Svetový deň lepry

7. apríl

Svetový deň zdravia

17. apríl

Svetový deň hemofílie

25. apríl

Svetový deň malárie

24. marec

Svetový deň tuberkulózy

14. marec

Svetový deň obličiek

4. február

Svetový deň rakoviny

11. február

Svetový deň chorých

Kontakt na laborátoria Prešov

Laboratórium klinickej biochémie a imunochémie
AdLa s.r.o.

Hollého 14, 080 01 Prešov
tel:  +421 51 7707418
fax:  +421 51 7731494

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
AdLa s.r.o.

Kováčska 15, 080 01 Prešov
tel:  +421 51 7702630
fax: +421 51 7702630

Laboratórium klinickej alergológie a imunológie
AdLa s.r.o.

Hollého 14, 080 01 Prešov
tel:  +421 51 7731494,
        +421 51 7011654
fax: +421 51 7731494

Laboratórium klinickej mikrobiológie
AdLa s.r.o.

Hollého 14, 080 01 Prešov
tel:   +421 51 7011654
fax:  +421 51 7731494

Kontakt na laborátorium Rožňava

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
AdLa s.r.o.

nám. 1. mája č. 11, 048 01 Rožňava
budova bývalého Okresného úradu (oproti Okresnému súdu)
Príjem biologických vzoriek na vyšetrenie: pondelok - piatok 7:00 - 14:30 hod.
tel:  +421 58 732 58 99

Slovník pojmov

Imunita

Imunita je vrodená, alebo získaná schopnosť organizmu brániť sa proti vonkajším, škodlivým látkam a proti cudzorodým organizmom. Za imunitu je zodpovedný imunitný systém, ktorý je tvorený z komplexu buniek, tkanív a orgánov, ktoré medzi sebou navzájom komunikujú. Orgány imunitného systému sa delia na primárne a sekundárne. Medzi primárne orgány patrí kostná dreň, detská žľaza, Fabriciova burza, kde lymfocyty vznikajú a dozrievajú. Medzi sekundárne orgány patrí slezina, lymfatické uzliny, Peyerove plaky v tenkom čreve, slepé črevo, kde bunky prichádzajú do kontaktu s antigénom. Orgány imunity sú rozmiestnené v celom tele a spolu s nervovým, srdcovým, pohybovým a tráviacim systémom zaisťujú harmonickú činnosť organizmu ako celku. Imunitu delíme na bunkovú a humorálnu (látkovú). Bunkovú imunitu zabezpečujú bunky imunitného systému označované ako biele krvinky – leukocyty. Humorálna imunita je druhou kľúčovou časťou imunitného systému, ktorá je zabezpečená protilátkami, imunoglobulínmi, ktoré produkujú biele krvinky B-lymfocyty po kontakte s antigénom (cudzorodá látka). Ďalšou dôležitou zložkou humorálnej imunity je komplementinterferóny, látky produkované bielymi krvinkami po kontakte s vírusom. Bunky imunitného systému (leukocyty) delíme na granulocyty a agranulocyty. Granulocyty sa vyvíjajú v kostnej dreni: neutrofily, eozinofily, bazofily. Medzi agranulocyty patria monocyty, NK bunky a lymfocyty, ktoré sa delia na B-lymfocyty a T-lymfocyty.

Alergia

Alergia je neprimeraná, hypersenzitívna reakcia imunitného systému na látky (alergény), s ktorými sa bežne stretávame v našom prostredí. Je spôsobená nadprodukciou protilátok zo skupiny imunoglobulínov E (IgE). Spektrum prejavov alergických reakcií je veľmi široké, od banálnej nádchy až po anafylaktický šok, ktorý môže skončiť i smrťou. Počet alergikov neustále rastie. Najmenej 25 % obyvateľstva vo vyspelých krajinách je alergických na nejaký alergén – a tento počet trvalo stúpa! Nové výskumy ukazujú, že u detí je podiel alergikov ešte väčší. U dieťaťa, ktorého jeden rodič trpí alergiou, je riziko vzniku alergického ochorenia 30 %. Ak sú alergici obaja rodičia, zvyšuje sa riziko na 60 %. Môže sa ale stať, že dedičný základ „preskočí“ jednu generáciu. Avšak alergia môže prepuknúť aj kedykoľvek v priebehu života. Základné typy alergií: peľová alergia , alergia na roztoče , alergia na plesne , alergia na zvieratá , potravinová alergia , alergia na bodnutie hmyzom , alergia na lieky , astma , kontaktná alergia , alergia na latex , alergia na chlad , atopický ekzém , slnečná alergia a skrížená alergia . Naša firma sa skladá z odborných ambulancií a laboratórií, ktoré sú hlavne zamerané na diagnostiku alergií, je najkomplexnejším zdravotníckym zariadením pre klinickú imunológiu a alergológiu na Slovensku s 22-ročnou tradíciou. U nás sa o alergii, intolerancii, atopii, astme, ale aj o iných ochoreniach imunitného systému dozviete všetko, čo potrebujete a zároveň Vám poskytneme aj vysoko odbornú diagnostiku a liečbu Vášho problému s alergiou alebo imunitným systémom u našich kvalifikovaných lekároch.

Intolerancia (neznášanlivosť)

Najčastejšie sa vyskytuje potravinová intolerancia, ale to že máme intoleranciu na nejakú zo zložiek potravy, neznamená, že musíme mať aj alergiu na potraviny. To či konzumácia určitých potravín je príčinou konkrétnych zdravotných problémov nie je jednoduché zistiť, pretože na rozdiel od okamžitých príznakov potravinovej alergie, príznaky potravinovej intolerancie sa často objavujú niekoľko hodín až dokonca dní neskôr. Potravinová intolerancia nie je priamo život ohrozujúci stav, ale jej vplyv by sa nemal podceňovať. Na rozdiel od alergie, kde telo pri styku s alergénom začne produkovať špecifické protilátky (IgE), pri intolerancii dochádza k tvorbe iných typov imunoglobulínov – IgG protilátok, ktoré sa dnes dajú ľahko diagnostikovať. Rozlišujeme intolerancie na podklade nedostatku enzýmov (napr. histamínová alebo laktózová intolerancia), alebo na podklade neprimeranej reakcie imunitného systému so zvýšenou tvorbou IgG protilátok. Naše laboratória ponúkajú diagnostiku intolerancie na laktózu pomocou modernej molekulárno-biologickej metódy PCR (polymerázová reťazová reakcia), ale okrem toho ponúkame aj testy založené na detegovaní protilátok v krvi pomocou metódy ELISA (Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay). V našich laboratóriách si môžete dať otestovať okrem laktózovej intolerancie aj intoleranciu na histamín (DAO), lepok (celiakia), kravské mlieko, kazeín, laktózu, laktoglobulín, ovalbumín a na sóju.